Regulamin gwarancji

Drodzy Pacjenci,
W naszej codziennej pracy bardzo dużą uwagę poświęcamy jakości świadczonych przez nas usług i trwałości efektów leczenia stomatologicznego. Pracujemy na najwyższej jakości materiałach stomatologicznych oraz stosujemy najnowsze metody, które zapewniają przewidywalność leczenia . Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa naszych Pacjentów w klinice Nowe Orłowo Dental Clinic wybrane usługi medyczne objęte są gwarancją. Prosimy o zapoznanie się z jej warunkami:

Czas trwania gwarancji:

1.  Wypełnienia światłoutwardzalne
Okres gwarancji – 2 lata.
W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na okres 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat.
W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) – brak gwarancji ze względu na brak przewidywalności leczenia

2.  Wkłady koronowo-korzeniowe
Okres gwarancji – 2 lata.
W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na okres 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat.
W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) – brak gwarancji ze względu na brak przewidywalności leczenia

3.  Stałe uzupełnienia protetyczne (korony i mosty klasyczne oraz na implantach, licówki, inlaye, overlaye)
Okres gwarancji – 3 lata.
W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat.
W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) – brak gwarancji ze względu na brak przewidywalności leczenia

4.  Protezy ruchome akrylowe
Okres gwarancji – 2 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat.
W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) – brak gwarancji ze względu na brak przewidywalności leczenia

5.  Protezy ruchome szkieletowe
Okres gwarancji – 3 lata.
W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat.
W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) – brak gwarancji ze względu na brak przewidywalności leczenia

6.  Szyny zębowe oraz szyny relaksacyjne
Okres gwarancji – 1 rok

7.  Implanty
Okres gwarancji wynosi 5 lat. Po tym okresie w przypadku odrzutu Pacjent ponosi koszty ponownego wszczepienia implantu natomiast nie ponosi kosztów implantu (tytanowy implant ma gwarancję dożywotnią – dokładne warunki gwarancji opisane są w zgodzie na zabieg implantologiczny).
W przypadku leczenia warunkowego – trudne warunki kostne, brak utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej Przez pacjenta , palenia tytoniu , chorób współistniejących wpływających na tkankę kostną – gwarancja leczenia nie obowiązuje.
W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na okres 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków, gwarancja jest przedłużana do 5 lat.
W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) – brak gwarancji ze względu na brak przewidywalności leczenia

Warunki utrzymania gwarancji:

1. Raz na 6 miesięcy wizyta kontrolna podczas której wykonywane są rutynowo :
•  badanie wewnątrzustne przez lekarza stomatologa
•  zabieg profesjonalnego czyszczenia zębów z kamienia i osadu (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) przez higienistkę stomatologiczną
2. Wykonywanie regularnych badaniach RTG – raz na rok
3. Utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej.

Gwarancja nie obejmuje :
1.  Leczenia endodontycznego (kanałowego), ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
2.  Prac tymczasowych bezpośrednio po usunięciu zębów.
3.  Prac o których pacjent został poinformowany o braku / ograniczonej gwarancji, a które pomimo to zostały wykonane jako leczenie warunkowe
4.  Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba.
5.  Leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzeniu pracy protetycznej. W takiej sytuacji Pacjent ponosi pełne koszty leczenia endodontycznego.
6. Pacjentów cierpiących na bruksizm (nałogowe zgrzytanie zębami) nie leczonych w tym zakresie.

Uszkodzenia niepodlegające gwarancji:
1.  Mechaniczne uszkodzenia zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami).
2.  Uszkodzenia wynikające z urazów (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną).
3.  Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości oraz zmian w przyzębiu.
4.  Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową pielęgnacją i złą higieną jamy ustnej.
5.  Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi.
6.  Uszkodzenia będące wynikiem schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i/lub radioterapią).
7.  Uszkodzenia spowodowane uzupełnieniem tylko części braków zębowych, co powoduje przeciążenie wykonanego uzupełnienia protetycznego.
8.  Uszkodzenia spowodowane przez korekty wykonane poza kliniką Nowe Orłowo Dental Clinic.

Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest wizyta na której lekarz ocenia i kwalifikuje pacjenta do ponownego wykonania zabiegu w ramach gwarancji.